Giờ làm việc
 • Thứ 2

  19:00 - 21:00
 • Thứ 4

  19:00 - 21:00
 • Thứ 6

  19:00 - 21:00
 • Chủ nhật

  10:00 - 11:30
Chuyên khám
 • Nam khoa

Nhận xét

Bạn đã sử dụng dịch vụ của ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập để đánh giá ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

Định vị


Giờ làm việc
 • Thứ 2

  19:00 - 21:00
 • Thứ 4

  19:00 - 21:00
 • Thứ 6

  19:00 - 21:00
 • Chủ nhật

  10:00 - 11:30
Chuyên khám
 • Nam khoa

Tin y tế chính thống

TẢI ỨNG DỤNG

QUÉT MÃ QR