Giờ làm việc
 • Thứ 2

  16:00 - 19:00
 • Thứ 3

  16:00 - 19:00
 • Thứ 4

  16:00 - 19:00
 • Thứ 5

  16:00 - 19:00
 • Thứ 6

  16:00 - 19:00
 • Thứ 7

  07:45 - 11:50
Hình ảnh
Nhận xét

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi . Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập để đánh giá Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi

Định vị


Giờ làm việc
 • Thứ 2

  16:00 - 19:00
 • Thứ 3

  16:00 - 19:00
 • Thứ 4

  16:00 - 19:00
 • Thứ 5

  16:00 - 19:00
 • Thứ 6

  16:00 - 19:00
 • Thứ 7

  07:45 - 11:50

Tin y tế chính thống

TẢI ỨNG DỤNG

QUÉT MÃ QR