Banner bệnh viện

Giờ làm việc

Giới thiệu

Các nền tảng đặt khám online chính thức của bệnh viện: 

- Ứng dụng bệnh viện Quân Y 175

- Ứng dụng YouMed 

- Website đặt khám:

Xem thêm

Dịch vụ

Đa khoa

Hình ảnh

Tải ứng dụng YouMed

Ứng dụng đặt khám, đặt thuốc
Tải ứng dụng đặt khám trên Google PlayTải ứng dụng đặt khám trên Apple Store